Bike Fitting

Pravilna nastavitev kolesa je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri kolesarjenju. Cilj pravilne nastavitve je povečanje zmogljivosti in učinkovitosti kolesarja, preprečevanje oz. odprava poškodb in bolečin v kolenih, kolku in hrbtu ter povečanje udobja na kolesu.

Uporabljamo kolesarsko specifičen sistem za zajemanja podatkov o gibanju kolesarja v vseh treh dimenzijah gibanja (3D) in serzorje pritiska na sedežu.

Pridobljeni podatki, skupaj z vašimi željami in cilji,  nam omogočajo optimalno nastavitev kolesa v smeri najučinkovitejšega, najudobnejšega in najvarnejšega kolesarjenja.

Nastavitev cestnega, gorskega ali treking kolesa 200€
 • pogovor o trenutnih težavah in željah
 • pregled gibljivosti, moči, mišičnega neravnovesja, telesne drže,…
 • meritev prvotne nastavitve kolesa, 3D položaja telesa kolesarja/ke, pritiska na sedežu
 • nastavitev blokejev
 • nastavitev položaja telesa glede na pridobljene podatke in želje
 • testiranje različnih tipov sedežev ( v kolikor je potrebno )
 • meritev končne nastavitve kolesa, 3D položaja telesa kolesarja/ke, pritiska na sedežu
 • poročilo meritev s slikovnim gradivom PRED in PO nastavitvi
 • garancija na opravljeno storitev je 6 mesecev.
 • čas trajanja 2h (prvo kolo), 1h (drugo in vsako naslednje)
 • 200€ za prvo kolo
 • 100€ za drugo in vsako naslednje kolo
 • vsaka dodatna ura se zaračunava 50€
Nastavitev TT / TRI kolesa AERO 250€
 • pogovor o trenutnih težavah in željah
 • pregled gibljivosti, moči, mišičnega neravnovesja, telesne drže,…
 • meritev prvotne nastavitve kolesa, 3D položaja telesa kolesarja/ke, pritiska na sedežu
 • meritev prvotne frontalne površine, izračun teoretične potrebne moči [W] pri določeni hitrosti in relativne hitrosti 
 • nastavitev blokejev
 • nastavitev položaja telesa glede na pridobljene podatke in želje
 • testiranje različnih tipov sedežev ( v kolikor je potrebno )
 • korekcije krmilnega dela in pozicije telesa (položaj rok, glave, različni tipi čelad) s ciljem doseči čim manjšo frontalno površino
 • testiranje končne pozicije na višji intenzivnosti 
 • meritev končne nastavitve kolesa, 3D položaja telesa kolesarja/ke, pritiska na sedežu
 • meritev končne frontalne površine, izračun teoretične potrebne moči [W] pri določeni hitrosti in relativne hitrosti 
 • poročilo meritev s slikovnim gradivom PRED in PO nastavitvi
 • poročilo meritev frontalne pozicije s primerjavo PRED, POTEM z analizo sprememb ( potrebna intenzivnost, relativna hitrost, čas, ki je potreben za določeno razdaljo)
 • garancija na opravljeno storitev je 6 mesecev.
 • čas trajanja 2,5h (prvo kolo), 1,5h (drugo in vsako naslednje)
 • 250€ za prvo kolo
 • 150€ za drugo in vsako naslednje kolo
 • vsaka dodatna ura se zaračunava 50€
Svetovanje pred nakupom 200€
 • meritve se opravljajo na VS Bike nastavljivem kolesu
 • pogovor o trenutnih težavah in željah
 • pregled gibljivosti, moči, mišičnega neravnovesja, telesne drže,…
 • nastavitev blokejev
 • nastavitev položaja telesa glede na pridobljene podatke in želje
 • testiranje različnih tipov sedežev ( v kolikor je potrebno )
 • meritev končne nastavitve kolesa, 3D položaja telesa kolesarja/ke, pritiska na sedežu
 • poročilo meritev s slikovnim gradivom in nasveti glede velikosti okvirja, komponent
 • čas trajanja 2h
 • vsaka dodatna ura se zaračunava 50€
Prenos pozicije 50€

Pri prenosu pozicije prenesemo podatke kotov in razdalj kolesarja/ke in kolesa s starega (ali iz meritev svetovanja pred nakupom) na novo kolo. V kolikor nastavitev kolesa ni bila opravljena po naši metodi, le to najprej opravimo in nato podatke prenesemo na novo kolo.

 • čas trajanja 30′
 • 25€ na vsakih dodatnih 30′

Menjava komponent 50€ / uro

Po menjavi komponent (krmilo, opora krmila, opora sedeža, sedež, pedala) je smiselno preveriti ali smo s spremembo komponent spremenili tudi našo pozicijo na kolesu. Pri menjavi komponent upoštevamo meritve pred menjavo in se skušamo z nastavitvami čim bolj približati predhodni nastavitvi. V kolikor nastavitev kolesa ni bila opravljena po naši metodi, le to najprej opravimo.

Optimizacija aerodinamike

Dve sili upočasnjujeta kolesarja pri kolesarjenju, zračni upor in trenje (pnevmatiki, veriga, ležaji itd.). Sila upora (‘’Drag’’) deluje v nasprotno smer kot se kolesar/ka giblje in bolj kot to silo zmanjšamo, hitreje lahko kolesarimo pri enaki intenzivnosti. 

Zračni upor predstavlja skoraj 90% vsega upora in je odvisna od čelne površine in zračne turbulence okoli kolesarja in komponent. 

Turbulence se lahko zmanjša z izbiro ustreznih komponent, kot so aero oblačila, plastenke, čelada, visokoprofilni ali polni obroči  itd., vendar pa je naš zračni upor največji zaradi naše čelne površine. 

Virtualni tunel 100€

Z našim virtualnim tunelom, vam lahko pomagamo poiskati najboljši položaj na kolesu, da čim bolj zmanjšate svojo čelno površino in ugotovite ali je določeno nastavitev mogoče držati dlje časa pri izbrani intenzivnosti.

Zahvaljujoč napredni programski opremi vam lahko izmerimo koliko časa lahko pridobite z optimizirano aero pozicijo na izbrani razdalji.

 • meritev prvotne frontalne površine, izračun teoretične potrebne moči [W] pri določeni hitrosti in relativne hitrost
 • korekcije nastavitve, in komponent (aero nastavki, čelade) in sprotne meritve sprememb (čelna površina, potrebna intenzivnost za doseganje izbrane hitrosti, oziroma razlika v hitrosti)
 • meritev končne frontalne površine, izračun teoretične potrebne moči [W] pri določeni hitrosti in relativne hitrosti
 • poročilo meritev frontalne pozicije s primerjavo PRED, POTEM z analizo sprememb ( potrebna intenzivnost, relativna hitrost, čas, ki je potreben za določeno razdaljo)
 • čas trajanja 1h
 • vsaka dodatna ura se zaračunava 50€
Meritve na terenu

V pripravi

Priprava na meritve v vetrovniku 150€

Sigurno najbolj natančen podatek o zračnem uporu pridobimo v vetrovniku, kjer predvsem iščemo podatek o turbolenci.

Glede na relativno visok strošek meritev v vetrovniku, je smiselno pred obiskom vetrovnika izdelati plan željenih meritev in s tem čim bolj skrajšati potreben čas. 

 • optimizacija frontalne površine s pomočjo virtualnega vetrovnika
 • določitev več možnih opcij nastavitve opor komolcev in aero nastavkov (višina, širina, pozicija rok…)
 • svetovanje pri izbiri kolesarskega dresa in čelade
 • detalnji protokol meritev v vetrovniku s slikovnim gradivom 
 • čas trajanja 1,5h
 • vsaka dodatna ura se zaračunava 50€

Optimizacija aerodinamike PRO

V PRO paket smo združili celotno ponudbo fittinga TT/TRI kolesa. Cilj je doseči optimalno pozicijo, ki upošteva tako zmogljivost / učinkovitost, kot aerodinamičnost. 

 • nastavitev TT/TRI kolesa AERO
 • priprava na meritve v vetrovniku
 • meritve v vetrovniku 
 • analiza pridobljenih podatkov in svetovanje glede nadalnjih korekcij pozicije in sprememb v opremi
 • testiranje končne pozicije na terenu
 • končno poročilo s primerjavo PRED, POTEM

 

Testiranje sedeža

Senzorji pritiska na sedežu nam omogočajo, da v realnem času izmeri pritisk na sedežu (višino pritiska in razporeditev). Pridobljeni podatki nam omogočajo določitev idealnega položaja sedeža, s čemer zmanjšamo tveganje za omejen pretok krvi in druge klasične težava s sedežem. S testiranjem različnih sedežev (oblika, širina, oblazinjenje) in pozicije sedenja, ugotovimo kateri sedež vam najbolj ustreza.

Vzroki za nelagodje in bolečine so lahko naslednji:

 • nepravilna nastavitev sedeža
 • napačno sedenje na sedežu
 • neprimeren sedež (premehak, pretrd, nepravilne širine in oblike)
 • iztrošene, neprimerne, oziroma nekvalitetne kolesarske hlače
 • iztrošen sedež
 • anatomske posebnosti
Testiranje sedeža 50€
 • pogovor o trenutnih težavah in željah
 • osnovni pregled gibljivosti, moči, mišičnega neravnovesja, telesne drže,…
 • meritev prvotnega pritiska na sedežu
 • manjše korekcije načina sedenja, oziroma nastavitve sedeža
 • testiranje različnih tipov sedežev ( do tri različne )
 • meritev končnega pritiska na izbranem sedežu
 • poročilo meritev s slikovnim gradivom in primerjavo med testiranimi sedeži
 • čas trajanja 30′
 • 25€ na vsakih dodatnih 30′

Nastavitev blokejev

Kolesarski blokeji predstavljajo ključno stično točko med kolesarjem in kolesom, preko katere se prenaša moč s kolesarja na kolo. Njihova nepravilna postavitev povzroči

nemalo težav pri pedaliranju, v skrajnih primerih, lahko pride do raznih poškodb.

Prednosti pravilne nastavitve blokejev:

 • optimalnejši prenos moči na pedala
 • večja ekonomičnost /učinkovitost pedaliranja
 • odprava bolečin in neprijetnih občutkov v kolenu, ki so posledica nepravilne nastavitve blokejev
 • manjša nevarnost nastanka poškodb kolenskih vezi, kit in mišic
 • večje udobje
Nastavitev blokejev 50€
 • pogovor o trenutnih težavah in željah
 • osnovni pregled gibljivosti, moči, mišičnega neravnovesja, telesne drže,…
 • meritev trenutne pozicije blokejev
 • analiza pedaliranja pred nastavitvijo
 • nastavitev blokejev v nevtralni položaj
 • anliza pedaliranja po nastavitvi
 • korekcije nastavitve v kolikor je to potrebno
 • meritev končne pozicije blokejev
 • poročilo meritev s slikovnim gradivom
 • čas trajanja 30′